Konsumentköplagen ger dig tre års reklamationsrätt vid fel eller brister på en produkt från den tidpunkt du får varan från oss.

Reklamationsrätten gäller för produkter som har fel eller brister vid leveransen. Ett sådant fel eller brist kan vara att varan är defekt eller smutsig vid leverans, att den inte har den färgen eller storleken du beställde, eller att den inte stämmer överens med produktbeskrivningen.

Om varan slits ut eller går sönder pga felanvändning, dålig behandling eller utslitning över en rimlig tidsperiod, är det inte grund för reklamation. Det kan ej heller bedömas som fabrikationsfel. 

Demoprodukter är varor som använts för visning vid mässor eller liknande. Det kan också röra sig om sadlar som varit hos kund för utprovning. Sådana varor är alltid generöst prisreducerade. Priset är reglerat med hänsyn till eventuella skönhetsfel som kan ha uppkommit vid sadelprovning eller liknande. Ingen bytesrätt gäller för demovaror. Demoprodukter köpes i befintligt skick. 

Det är inte försvarbart att låta en söndrig vara ligga en längre tid och därefter reklamera den. För att en reklamation ska godtas måste det kunna bevisas när varan har gått sönder. Om varan inte reklameras direkt är det omöjligt att säkerställa att skadan skett inom "rimlig tid". Tänk också på att om en skada uppkommit så är det viktigt att den tas om hand så snart som möjligt så att den inte förvärras. Går det för långt är risken stor att skadan inte går att reparera. Kan det dessutom påvisas att skadan uppkommit genom "långvarig söndring" finns det ingen möjlighet att hänvisa till att skadan är ett fabrikationsfel. 

Observera att spännen och hakar är förbrukningsvaror! Om det kan bevisas att ett spänne var sönder vid leveransen eller om spännet gått sönder inom rimlig tid efter leveransen ombesörjer vi att berörd tränsdel byts ut. Annars hänvisar vi till sadelmakare som enkelt byter ut söndriga spännen. 

Eftersom all tillverkning av sadlar och träns helt och hållet sker för hand är det också viktigt att veta att det kan skilja någon millimeter om man mäter olika delar av sadlar, paneler eller tränsdelar. Skulle det förekomma någon skillnad är avvikelserna så små att det inte har någon betydelse för funktionen. Vi vill dock reservera oss för att avvikelser kan förekomma på våra artiklar liksom på alla andra handgjorda produkter från andra tillverkare. Men vi vill ändå påpeka att små avvikeler som inte påverkar funktionen heller inte är skäl för reklamation. 

Om vi godkänner en reklamation så förbehåller vi oss rätten att i första hand reparera varan, om detta inte är möjligt levererar vi en ny. Skulle varan vara slut så återbetalar vi köpeskillingen. Har du köpt varan till reducerat pris så är det detta belopp som gäller vid ett ev återköp. 

Ersättningsvaror skickas EJ ut förrän skälig bedömning gjorts. . Bilder är bra, men räcker endast för göra en första bedömning om huruvida varan kan bli föremål för reklamation eller ej. 

För att kunna göra en reklamation måste vi få uppgit om;

# när varan köpts

# hur skadan uppkommit

# när skadan har skett

# hur varan hanterats, dvs om den regelbundet skötts enligt våra rekommendationer på hemsidan 

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om ett ärende hänskjuts till Allmänna Reklamationsnämnden, följer vi alltid nämndens rekommendation.