KolloIDalt Silver

Kolloidalt silver har en ofta oöverträffad förmåga att döda bakterier, svampar, virus och parasiter.

Silver är effektivt för sig själv eller i kombination med andra beståndsdelar, som t ex MSM, emuolja och Aloe Vera. (Se Silverlotion och Silversalva).