GLUCOSAMINSULFAT (2KCL)

Viktig näring för brosk senor och ligament