CHARISMA lämnar full garanti enligt konsumentköplagen på alla varor och åtgärdar eller byter ut varor om det skulle vara något fel på dem. Normalt slitage omfattas dock ej av våra garantier. Du har rätt att reklamera en skadad eller felaktig vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Vi uppmanar till att reklamera omgående efter att felet upptäckts.

För sadlar gäller följande:

Vi tillverkar sadlar i enlighet med gamla sadelmakartraditioner och med råvaror av högsta kvalitet. 

Lädret som används är vegetabiliskt garvat för att få produkten att vara så naturlig som möjligt. Alla små märken, ärr eller repor som finns på lädret är inte ett fel utan resultatet av den naturliga garvningsprocessen. 

Vi lämnar garantier på läder och sömmar för en period av 1 år, under normala användningsförhållanden. Vi lämnar ingen garanti för skador till följd av fel användning, olyckor eller användningen av olämpliga lädervårdsprodukter. 

Garantin är automatiskt ogiltig om skadorna är resultatet av arbete utfört av icke-auktoriserad sadelmakare. 

För din egen säkerhet rekommenderar vi att alla sadelstroppar regelbundet kontrolleras och ersätts vid behov. Kontinuerlig läder- och sadelvård är mycket viktigt för att förlänga produktens livslängd. 

Du som köper en begagnad sadel privat bör vara noga med att samla så mycket historik som möjligt i samband med köpet. Alla våra sadlar bär en präglad logo på kåpan, där det står "Masterback" alternativt "EasyBack". Finns det ingen logotype är det inte en originalsadel. Se till att du får med alla originalhandlingar. Den som köpt sadeln av oss har fått en faktura som också gäller som garantisedel. Här finns beskrivet sadelmodell, sätesstorlek, pris etc. Eftersom vi endast säljer nytillverkade sadlar kan du på fakturadatumet se vilket år sadeln har tillverkats. Alla som köper en sadel av oss får en ordentlig utbildning på hur sadeln ska ligga, hur den kan justeras etc, etc, därför ska du alltid be säljaren om hjälp med tips om hur du kan göra för att anpassa sadeln till din häst. 

Det är viktigt att aldrig, aldrig lägga på andra paneler än dem som hör till våra MasterBack sadlar! Att lägga på paneler som tillhör andra sadelmärken kan orsaka stora skador på såväl häst som utrustning. Observera också att garantin inte gäller för sadeln om annat än originaldelar använts.