VIKTIG INFORMATION
På förekommen anledning vg notera att vår kollektion "a BIT of CHARISMA", dvs samtliga produkter nedan, mua Alta Escuela, är såväl design- som varumärkesskyddade. Betten är också skyddade enligt lagen om upphovsrätt och copyright.
Även bilderna omfattas av upphovsrättslagen och får ej kopieras utan tillstånd från oss.